Често ли се налага да разпечатвате, копирате или сканирате документи? Може би е време да имате многофункционално устройство, което ще помогне да бъдете по-ефективни. Освен основните функции, някои устройства помагат при бързото създаване на официални документи като пликове за писма, визитки и др. Ако изберете многофункционално устройство и вградена фото функция, ще можете да разпечатвате и снимки на висококачествена хартия, напълно професионално. За бизнес или за лични цели, тези устройства са компактни, лесни за употреба и спестяват време и пространство.