Домашни потреби / Уреди за лична грижа / За косата / Imetec, First Austria