• Избрали сте:
  • Капацитет: 4 GB 
  • Капацитет на проводимост: PC15000, PC17000