• Избрали сте:
  • Диагонален размер: 10,1" 
  • Вътрешна памет: 64 GB