• Избрали сте:
  • Диагонален размер: 13,3" 
  • Вътрешна памет: 64 GB