• Избрали сте:
  • Диагонален размер: 8,9" 
  • Вътрешна памет: 64 GB