Условия за ползване

 1. Информация за Условията за ползване

  Настоящите "Условия за ползване" са условията, при които уебсайта на ShopMania ("Уебсайтът") и услугите (определени по-долу) се предоставят на Вас.

 2. Чрез достъпа до Уебсайта (преглеждане, регистрирация) или с използване на Услугите, Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване, така че молим да ги преглеждате периодично.

  Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или Услугите.

 3. Промените в Общите условия за ползване

  Ние непрекъснато внасяме подобрения в Уебсайта и Услугите, които предлагаме, затова си запазваме правото да правим необходимите промени в тези Условия за ползване по всяко време, без предварително уведомяване на лицата, достъпващи този Уебсайт или използващи Услугите (които ще бъдат наричани по-нататък с "Вие" или "Потребителите").

  Всички промени ще влизат в сила незабавно, след като са били публикувани на интернет страницата и с достъпа или използването на Уебсайта Вие приемате и се съгласявате с всички тези промени.

 4. Достъп до Уебсайта и Услугите

  1. ShopMania Ви дава разрешение за достъп до Уебсайта при следните условия:
   1. Всяко ползване ще става единствено за лични, нестопански цели;
   2. Забранено е възпроизвеждането, дублирането, копирането, продаването, препродаването или използването за търговски цели, какъвто и да е аспект на Уебсайта;
   3. Всякакви интервенции, които могат да причинят временни или постоянни дисфункции на Уебсайта са строго забранени;
   4. Строго е забранено да се намесвате или да нарушавате функционирането на Уебсайта или Услугите, или сървърите, или мрежите, свързани с Уебсайта или Услугите, с изключение на тези промени, необходими за оптимално използване на Уебсайта;
   5. Строго е забранено да хулите или по някакъв друг начин да тормозите или да навлизате в личния живот на други потребители;
   6. Строго е забранено изпращането на нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали на останалите потребители на Уебсайта;
  2. Достъпът до определени Услуги на Уебсайта (като конкурси, бюлетини и анкети) изисква създаването на потребителски профил в Уебсайта. Потребителите са отговорни за поверителността на техните потребителски имена и пароли и ще информират администраторите на ShopMania незабавно в случай на неразрешено използване на техните потребителски имена или пароли.
  3. Не се разрешава използването на автоматизирани машини, алгоритми, софтуер или функции, с цел генериране на постоянно повтарящ се достъп до сайта.
  4. Уебсайтът съдържа препратки и банери, водещи към други сайтове, които не са нито собственост, нито се контролират от Шопмания БИЗ ООД. Шопмания БИЗ ООД не носи отговорност за съдържанието, рекламите, продуктите или други материали на разположение в тези сайтове или източници.
 5. Описание на Услугите

  Услугите, предоставяни от ShopMania, включват, но не се ограничават до, набор от функционалности за търсене, базирани на ключови думи или категории продукти, търговски и продуктови мнения и всякакви други Услуги, които ще бъдат добавени в бъдеще. Основната цел на Уебсайта е да предостави на потребителите информация относно продуктите и услугите, предлагани от трети страни ("Търговци"), а също и да предоставя препратки към онлайн магазини, които продават тези продукти и услуги.

  ShopMania не действа като агент за търговците, чиито продукти са публикувани в Уебсайта и не продава, не препродава и не лицензира изброените продукти.

  ShopMania не е страна по никоя сделка или договор, който можете да установите с всеки Търговец, чиито продукти са публикувани в Уебсайта и не носи никаква отговорност по отношение на публикуваните продукти.

 6. Отговорност относно публикуваните продукти

  ShopMania:

  • не дава гаранции за съдържанието, публикувано в Уебсайта, предоставено от нейните партньори или от потребителите;
  • не може да носи отговорност за промени в цените на публикуваните продукти или каквито и да е щети и пропуснати ползи, причинени от тези промени;
  • не може да носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на изброените сайтове и продукти;
  • не може да носи отговорност за причинени вреди в следствие на достъп чрез препратките, публикувани в Уебсайта. ShopMania не гарантира за точността на описанията на продукти, публикувани в Уебсайта;
  • не гарантира и не може да носи отговорност за продуктите, които сте закупили. Вие се съгласявате да не включвате ShopMania по никакъв начин в спорове, които могат да възникнат между Вас и всички изброени Търговци.
 7. Права върху интелектуалната собственост

  Съдържанието на този Уебсайт се предлага на Вас като физическо лице и позволява взаимодействие с други потребители само за лична употреба. Съдържанието не може да бъде възпроизвеждано, дублирано, копирано, продавано, препродавано или използвано за никакви търговски цели.

  Вие не можете по никакъв начин и с никакви средства да копирате, редактирате, възпроизвеждате, публикувате, преиздавате, изтегляте, предавате, използвате или разпространявате с търговска цел услуги, страници, материали или информация от Уебсайта, или всякакви други елементи, включени в сайта. Копиране на съдържанието е разрешено единствено за лична и нетърговска употреба, при условие, че произходът на съдържанието се споменава, например чрез посочване на източника.

 8. Отговорност за съдържанието

  ShopMania осигурява описания на продукти, информация относно цените за определени продукти или услуги, потребителски коментари, оценки и отзиви, и друго съдържание ("Съдържание на Уебсайта") във връзка с продукти и търговци, публикувани на Уебсайта. Тези продукти не се продават от ShopMania, а от трети страни - Търговци.

  ShopMania не гарантира, че съдържанието на Уебсайта е без грешки или неточности. Коментарите и рецензиите, публикувани в Уебсайта на ShopMania, принадлежат на потребителите и те не гарантират качеството и ефективността на предложените продукти, услуги или търговци. Вписванията, публикувани от потребителите, не изразяват потвърждението на ShopMania за всяко мнение или съвет, който е изразен.

  Съдържанието на Уебсайта ще бъде използвано само за информационни цели, всяко използване с търговската цел на Съдържанието изисква предварителното писмено разрешение от ShopMania.

  Регистрираните търговци или трети лица могат да заплащат за преференциално позициониране в резултатите от търсене, но това няма да повлияе на мненията, коментарите или одобренията, публикувани от потребителите на сайта.

  Съдържанието на Уебсайта ще бъде използвано само за информационни цели, всяко използване с търговската цел на Съдържанието изисква предварителното писмено разрешение от ShopMania.

  1. Уебсайтът позволява или ще позволи: а) публикуване на съдържание, като например коментари, обяви, ревюта, видео клипове и изображения; б) стопанисване, споделяне и представяне на публикувани материали. Чрез достъпа до Уебсайта, Вие се съгласявате с факта, че ShopMania не гарантира поверителността на тези материали.
  2. Вие се съгласявате, че Вие сте отговорни за цялата информация, данни, текст, фотографии, графики, видео материали, съобщения и други материали, публикувани от Вас в Уебсайта и:
   1. Вие гарантирате, че сте собственик на материалите, които публикувате или че имате съгласието, или разрешението да използвате тези материали по какъвто и да е начин, включително и неговото възпроизвеждане и разпространение на Уебсайта или чрез други канали;
   2. Вие ни давате безвъзмездно, вечно, неотменимо, неизключително и с пълна възможност за преотдаване право да използваме, променяме, адаптираме, възпроизвеждаме, публикуваме, превеждаме, създаваме производни, разпространяваме и показваме съдържание, публикувано от Вас, изцяло или частично, в световен мащаб, в момента или в бъдеще;
  3. По отношение на собствените си мнения, коментари, оценки, снимки, обяви, и всички прикачвания в уебсайта, Вие се съгласявате със следното:
   1. Вие няма да публикувате съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на нечия страна, освен ако нямате съгласието на собствениците за извършване на такова действие и дадете на ShopMania разрешението да го използва;
   2. Вие няма да публикувате съдържание, което може да навреди на ShopMania или трети страни;
   3. Вие няма да публикувате никакво съдържание, което е невярно, неточно, незаконно, вредно, обидно, вулгарно, което засяга неприкосновеността или което обижда или плаши отделни лица или групи хора, по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация или увреждания;
   4. Вие няма да публикувате никакво съдържание, което насърчава към незаконни дейности;
   5. Вие няма да публикувате никакво съдържание, което съдържа нежелани търговски или рекламни съобщения, "нежелана поща", "спам" или нежелана информация.
   6. Вие няма да използвате самоличността на друго истинско лице в взаимодействието си с Уебсайта или Услугата.
  4. ShopMania може и ще отхвърля или премахва потребителско съдържание (обяви, коментари, връзки, изображения или други материали), които се считат за нарушение на Общите условия за ползване на Услугата или на закона.
  5. В случай на подозрения за нарушение на нечии права на интелектуалната собственост от съдържанието на сайта, моля, свържете се с нас.
  6. Всяко съобщение за нарушение на интелектуални права трябва да включва всички от следните елементи:
   1. Физически или електронен подпис на притежателя или на лицето, назначено да представлява носителя на авторските права, което твърди, че са нарушени;
   2. Посочени материалите (или списък от материали) с авторски права, за които се твърди, че са нарушени;
   3. Данни за контакт на подписалото се лице: име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща.
  7. 7. Връзки към други уебсайтове или източници могат да бъдат представяни от ShopMania или от трети страни. След като контрол върху такива сайтове и ресурси не можем да извършваме, с използването на този Уебсайт Вие приемате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за наличието на такива външни сайтове или източници и заверяваме, че не носим отговорност за съдържанието им, рекламата, продуктите, информацията за продукти, или всякакви други материали, които са представени на разположение в или чрез тези сайтове. Освен това, Вие приемате и се съгласявате, че за никаква щета или загуба, причинена, или за която твърдите че е причинена, от използването на такива външни източници, няма да бъде търсена отговорност от ShopMania или от някоя трета страна, с която ShopMania има договорни отношения.
 9. Законови задължения и ограничения на отговорността

  Хипервръзки, рекламни банери, информация за продукти, корпоративна информация и други подобни не представляват препоръка на ShopMania към трети страни. ShopMania не поема никаква отговорност относно тяхното съдържание, включително цените и наличността на продукти.

  Всеки въпрос, във връзка с или произтичащ от използването на Уебсайта, включително всяко нарушение или съмнение за нарушение на тези Условия за ползване, или Ваше нарушение на нечие право или на права на трета страна, което може да доведе до предявяване на претенции и/или вреди на нас и нашите партньори и служители от трети страни, ще бъдат компенсирани от Вас.

  Всяка отговорност за щети относно Вашата компютърна система или загуба на данни в следствие от използването на Уебсайта не се приема от ShopMania. Ние също така не можем да гарантираме целостта на файловете, които можете да изтеглите или че не са заразени с вируси или други видове заплахи.

 10. Използване на Уебсайта от деца

  Нашият сайт не е насочен към, нито е предназначен за използване от лица под 18-годишна възраст. С използването на сайта Вие гарантирате, че сте най-малко на 18 години.

  Потребители под 18-годишна възраст трябва да използват този Уебсайт само под надзора на възрастен. Всички данни, качени от потребителя под 18-годишна възраст ще изискват предварителен преглед от родител или настойник. Ние си запазваме правото да прекратим членството, ако имаме информация, която ни доведе до факта, че Вие сте на възраст под 18. Лица под 18 години не могат да представят никаква лична информация в интернет страницата и ако се установи, че такава информация е била по невнимание събрана, ние си запазваме правото да я изтрием.

 11. Гаранции

  С достъпа до Уебсайта (преглеждане, регистриране) или с използване на Услугите, Вие приемате и се съгласявате, да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, да не използвате Уебсайта за никакви други цели освен за тези, разрешени от неговите собственици и да не създавате или предприемате действия по отношение на някакви претенции към ShopMania и нейния персонал.

 12. Информация за запазената марка

  "ShopMania" и логото на ShopMania са търговски марки на SC ShopMania NET SRL. Вие се съгласявате да не показвате или използвате, по какъвто и да е начин, търговската марка на ShopMania или друго свързано съдържание без предварително разрешение от SC ShopMania NET SRL.

 13. Наличност на Услугите

  Шопмания БИЗ ООД не носи отговорност и си запазва правото да промени или да прекрати Уебсайта или Услугите, частично или изцяло, временно или постоянно, или да добавя нови услуги или подобрения, с или без предизвестие.